Witaj w Strefie Mieszkańca!

Logowanie do Internetowej Obsługi Kontrahenta:

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej – OPEC Gdynia

Szanowni Państwo, Zgodnie z informacją otrzymaną od firmy OPEC zawiadamiamy o przerwie w dostawie energii cieplnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w dniach 17.08.2022 od godz.2.00 do dnia 20.08.2022 do godz.10.00 w następujących dzielnicach Gdyni: Karwiny II i III,...

OPEC Gdynia – nowa taryfa dla ciepła od 02.08.2022r.

Szanowni Państwo. Otrzymaliśmy informację od firmy OPEC o zatwierdzeniu nowej taryfy dla ciepła, wejście w życie zmiany nastąpi z dniem 02.08.2022 r.Szczegółowy wykaz cen i stawek na stronie OPEC https://opecgdy.com.pl/strefa-klienta/taryfy-i-cenniki

OPEC Gdynia – nowa taryfa dla ciepła od 28.01.2022 r.

Szanowni Państwo. Otrzymaliśmy informację od firmy OPEC o zatwierdzeniu nowej taryfy dla ciepła, wejście w życie zmiany nastąpi z dniem 28.01.2022 r. Zmianie ulegają stawki opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło. Szczegółowy wykaz cen i stawek na...

Pogotowie techniczne

Przypadki awarii na części wspólnej nieruchomości lub w lokalu prywatnym mogą Państwo zgłaszać 7 dni w tygodniu. Usługi pogotowia awaryjnego świadczy zewnętrzna firma, prosimy o zgłoszenia pod numerem 601 409 118.

Jednocześnie informujemy, że koszty napraw, które nie dotyczą części wspólnych nieruchomości, ponosi właściciel lokalu i opłaca je bezpośrednio wykonawcy usługi. Koszt usunięcia awarii w lokalu proszę uzgadniać indywidualnie z wykonawcą usługi.