W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w okresie od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 obowiązuje nowy system wsparcia odbiorców poprzez stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła.

Nowe ceny maksymalne za dostawę ciepła dla odbiorców z danego systemu ciepłowniczego będą ustalane w oparciu o cenę z września 2022 r., powiększoną o maksymalny wzrost na poziomie 40 proc. Ochroną zostali objęcie wszyscy tzw. wrażliwi odbiorcy ciepła systemowego, w tym między innymi wspólnoty, w imieniu których firma ACTUM złożyła stosowane oświadczenia.

Gwarancja obejmuje pełną cenę płaconą przez odbiorcę, czyli wartość całego rachunku za ciepło wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi.

Obniżone ceny obowiązują z mocą wsteczną od 1 października 2022 r.  Nadpłaty powstałe za okres od października 2022 r. do końca lutego 2023 r. zostaną rozliczone przez dostawcę ciepła poprzez korekty faktur. Wspólnota po ich otrzymaniu dokona korekty indywidualnych  rozliczeń kosztów ogrzewania za okres od 1 października do końca lutego 2023r.