O firmie

Zarządzanie nieruchomościami od 1998r.

Obsługujemy Wspólnoty mieszkaniowe w pełnym zakresie

 

Firma ACTUM zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Działalność gospodarczą polegającą na administrowaniu nieruchomościami rozpoczęliśmy w sierpniu 1998 roku. Od 2001 roku jesteśmy licencjonowanymi zarządcami nieruchomości.

 

Osoby zainteresowane współpracą z firmą ACTUM i Klienci mogą skontaktować się z pracownikami naszej firmy jednym z trzech
oddziałów – w Gdyni, w Gdańsku i Iławie.

Doświadczenie i zaangażowanie

Firmę ACTUM tworzy odpowiedni zespół ludzi, których doświadczenie, wykształcenie i zaangażowanie gwarantują fachową i rzetelną obsługę.

Zapewniamy naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i komfort współpracy, przydzielając do opieki nad każdą nieruchomością konkretnego pracownika firmy ACTUM.

Stały i bezpośredni nadzór administratora – opiekuna nieruchomości pozwala na profesjonalną obsługę nieruchomości w zakresie prowadzonych działań administracyjnych. Szczegółowa wiedza na temat specyfiki obiektu, kontakt z mieszkańcami i monitorowanie stanu nieruchomości na bieżąco, pozwala na przedstawienie klientom optymalnych rozwiązań problemów związanych z eksploatacją ich obiektu.