Oferta

Administrowanie 

i zarządzanie nieruchomościami

mieszkalnymi i komercyjnymi

Firma ACTUM zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługą nieruchomości w ramach umowy o administrowanie i zarządzanie nieruchomościami. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dopasować ofertę do Państwa oczekiwań i potrzeb. Stosujemy zasadę indywidualnego podejścia do klienta, stwarzając Państwu jak najlepsze warunki do zaspokojenia potrzeb mieszkańców i utrzymania infrastruktury technicznej obiektu. Wiemy jak dużej wiedzy i zaangażowania wymaga zarządzanie nieruchomością, dlatego wszelkie działania podejmujemy z wielką rozwagą i odpowiedzialnością.

Posiadamy zespół pracowników składający się z doświadczonych administratorów, licencjonowanych zarządców, księgowych. Korzystając z naszych usług mogą być Państwo pewni, że sprawami Państwa nieruchomości zajmują się kompetentni i wykwalifikowani pracownicy wspierani wiedzą i pomocą specjalistów z różnych branż.

Mamy ogromne doświadczenie w dochodzeniu uprawnień gwarancyjnych w przypadku budynków nowych, przeprowadzaniu remontów i pozyskiwaniu środków do ich realizacji w przypadku budynków długo eksploatowanych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z doświadczonymi administratorami i zarządcami, którzy na bieżąco rozwiązują problemy związane z utrzymaniem nieruchomości i chcą Państwo doprowadzić do obniżenia kosztów eksploatacji przy zachowaniu oczekiwanych przez Państwa standardów, zapraszamy do współpracy.

Oferta ikona

Oferta administrowania nieruchomością

W ramach oferty administracyjnej oferujemy:

 • dopełnienie wszelkich czynności rejestracyjnych wspólnoty mieszkaniowej;
 • realizację uchwał Zarządu Wspólnoty i zgromadzenia właścicieli;
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty;
 • zbieranie ofert i negocjacje umów na dostawy mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, dostaw gazu, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci i innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu);
 • profesjonalne prowadzenie księgowości ( prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej, rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości pomiędzy właścicieli lokali mieszkalnych);
 • skuteczną windykację należności od dłużników;
 • organizowanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i okresowych przeglądów technicznych urządzeń będących na wyposażeniu obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i nadzór nad nimi;
 • prowadzenie w uzgodnieniu z Zarządem polityki remontowej nieruchomości;
 • zapewniamy pomoc przy realizacji uprawnień gwarancyjnych;
 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa

Oferta zarządzania nieruchomością

W ramach oferty zarządzania oferujemy:

 • obsługę prawną opierająca się na wykwalifikowanej kadrze zarządzającej i wieloletniemu doświadczeniu w sprawach dotyczących prawa;
 • obsługę techniczną nieruchomości (współpracujemy ze specjalistami, wybieranie wykonawców robót remontowych w oparciu o przyjęte procedury);
 • prowadzenie oraz nadzór remontów z udziałem inspektorów z uprawnieniami budowlanymi;
 • sprawdzenie prawidłowości stanu technicznego i prawnego nieruchomości, weryfikacja umów z dostawcami;
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej;
 • reprezentacja Wspólnoty przed sądem, urzędami i instytucjami publicznymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 • zapewnienie dostaw mediów;
 • zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym;
 • prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa;
 • organizacja bieżącej konserwacji i drobnych napraw elementów nieruchomości;
 • kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi;
 • zapewnienie ubezpieczenia budynku, opłacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych.

Oferta zarządzania nieruchomością komercyjną

Intensywnie rozwijający się rynek nieruchomości wymaga profesjonalnego podejścia do kwestii zarządzania i administrowania. W celu optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości i zapewnienia rentowności inwestycji, pozostajemy do Państwa dyspozycji oraz służymy wiedzą i doświadczeniem naszych licencjonowanych zarządców nieruchomości. Wykazujemy pełne zaangażowanie w realizowanie wszelkich czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości a także podnoszeniem jej wartości. Stosując zasadę indywidualnego podejścia do klienta, dostosowujemy swoje działania do potrzeb konkretnego klienta, przez co stwarzamy właścicielom odpowiednie podłoże do osiągnięcia pełnej satysfakcji z posiadania nieruchomości. Konstruując długoterminowy plan zarządzania mamy na uwadze maksymalizację zysków naszych klientów. Przygotowując strategię zarządzania nieruchomością stawiamy na innowacyjność i elastyczność działania.

Oferujemy szereg rozwiązań w zakresie zarządzania nieruchomością komercyjną:

 • bieżąca analiza rynku lokalnego;
 • obsługa marketingowa;
 • zarządzanie finansami;
 • zarządzanie obiektem, w tym zapewnienie obsługi technicznej nieruchomości, prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej;
 • prowadzenie efektywnej polityki remontowej;
 • zarządzanie umowami najmu;
 • komercjalizacja nieruchomości;
 • rewitalizacja nieruchomości;
 • doradztwo;
 • raportowanie zgodnie z ustaloną procedurą.

Zapytaj o ofertę