Szanowni Państwo.

OPEC Sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD.4210.52.2023.164.XXIV.DJ z dnia 19.04.2024 r. zatwierdził nową taryfę dla ciepła OPEC zawierającą zbiór cen i stawek opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło. Nowa taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło, Nr 150 (2909) z dnia 19.04.2024 r. Wejście w życie nowej taryfy nastąpi z dniem 01.06.2024 roku. W załączeniu przesyłamy wykaz cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z Odbiorcami, wynikających wprost z zatwierdzonej nowej taryfy.

wykaz cen i stawek opłat – MSC GDYNIA, RUMIA, KOSAKOWO – 01.06.2024

wykaz cen i stawek opłat – KOTŁOWNIE GDYNIA – 01.06.2024