Szanowni Państwo, informujemy, że od 12 września weszła w życie nowa taryfa za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki (gminy Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, części gmin wiejskich Kosakowo i Wejherowo). Taryfa będzie obowiązywała do 11.09.2022 r. Łączny wzrost cen w okresie obowiązywania nowej taryfy wyniesie 4,1%.


Usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w okresie obowiązywania nowej taryfy wyniesie 4,57 zł (brutto) za m3, natomiast usługa zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie obowiązywania nowej taryfy wyniesie 5,90 zł (brutto) za m3 odprowadzanych ścieków.

Szczegółowe informacje dotyczące zmienionej taryfy dostępne są na stronie internetowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.