W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia 2023 r. każdy budynek czy to indywidualny czy wielorodzinny będzie miał obowiązek posiadania tzw. świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten obejmie nie tylko budynki nowe ale również te wybudowane przed 2009 r (dotychczas obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej obejmował wyłącznie budynki wybudowane po 2009 roku). Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego dotyczy również właścicieli mieszkań, którzy mają zamiar sprzedać albo wynająć nieruchomość.

Ale są również wykluczenia. I tak np obowiązek ten nie dotyczy właścicieli budynków zabytkowych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię w obiekcie budowlanym, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb energetycznych. Wspomniane potrzeby energetyczne związane są z użytkowaniem budynku albo części budynku i wynikają ze zużycia energii na potrzeby ogrzewania oraz wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, natomiast w przypadku budynków niemieszkalnych dodatkowo oświetlenia.

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynku, świadectwo jest ważne przez 10 lat od daty jego sporządzenia. W przypadku dokonania modernizacji budynku, pod wpływem której  zmieni się zużycie energii (np.: ocieplenie budynku lub rozbudowa, wymiana stolarki okiennej bądź drzwiowej, zmiana instalacji grzewczej) będzie się to wiązało ze sporządzeniem nowego świadectwa energetycznego.