Informujemy o objazdowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dotyczy zabudowy wielorodzinnej powyżej siedmiu lokali – zlokalizowanych w:
Łęgowo, Rusocin, Straszyn, Juszkowo, Borkowo, Rotmanka, Radunica, Rokitnica, Cieplewo.

Data odbioru
28.10.2022 r.

Odpady wielkogabarytowe to: meble, wózki dziecięce,
rowery, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów,
suszarki do prania, karnisze itp.

Podczas objazdowej zbiórki nie będą zabierane odpady niebędące odpadami wielkogabarytowymi oraz zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym np. opony, odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe tj. gruz, wełna mineralna, płyty
gipsowo-kartonowe, styropian, drzwi, okna, sedesy i kabiny prysznicowe itp.

Odpady zbierane podczas objazdowych zbiórek odpadów należy umieścić przy wiacie śmietnikowej do godziny 6:00 w dniu
odbioru.