Szanowni Państwo,

zbliża się okres jesienno – zimowy w którym zwiększa się ryzyko pojawienia się gryzoni w naszym otoczeniu. Jesień to czas, kiedy gryzonie z pól często przenoszą się w poszukiwaniu schronienia i pożywienia, co może wpłynąć na ich obecność w blokach i mieszkaniach.

Oczywiście nasza firma zleca przeprowadzanie regularnych i obowiązkowych deratyzacji, które mają na celu kontrolę populacji gryzoni. Niemniej jednak istnieje możliwość pojawienia się tych szkodników. Dlatego w przypadku zauważenia jakiekolwiek oznaki obecności gryzoni prosimy o niezwłoczne zgłoszenie nam tego faktu.

Można przeciwdziałać pojawianiu się gryzoni w budynkach stosując kilka prostych zasad:

  • ograniczyć wyrzucanie jedzenia,
  • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów,
  • zamykać klapy w pojemnikach na odpady,
  • dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,
  • utrzymywać piwnice i pomieszczenia gospodarcze w należytym stanie porządkowym,
  • pozbywać się odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem ich odbioru celem uniknięcia tworzenia schronienia dla gryzoni pod nimi lub w ich wnętrzu;
  • jeżeli chcemy karmić zwierzęta wolno żyjące, w tym ptaki, róbmy to odpowiedzialnie. Nie róbmy tego w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

Obowiązek deratyzacji wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Deratyzację należy przeprowadzać, nawet jeśli nie zauważono obecności gryzoni. Zamiarem ustawodawcy jest kontrola populacji szkodników i zminimalizowanie ryzyka z nimi związanego, przede wszystkim rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Aktem prawnym, który jest podstawą do przeprowadzenia deratyzacji jest art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz „Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Nakłada ona obowiązek zwalczania gryzoni, insektów i szkodników przez właścicieli nieruchomości.  Deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym i jesiennym niemniej  terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji określają szczegółowe uchwały stanowione w gminach i miastach.