Unia Europejska (UE) kontynuuje swoje zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi poprzez wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych środków mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Najnowszą inicjatywą jest zakaz używania paliw kopalnych do ogrzewania mieszkań, co oznacza m.in. likwidację kotłów gazowych.

Pierwsze zmiany mają dotyczyć budynków publicznych, które do 2028 r. mają stać się zero emisyjne. Następnie w 2030 r. kotły na gaz i inne paliwa kopalne nie powinny być stosowane w nowych budynkach mieszkalnych, a całkowity zakaz wykorzystywania pieców na paliwa kopalne (gaz ziemny, węgiel, paliwa ropopochodne) ma nastąpić do 2040 r.

Od 2025 r. będzie miał miejsce brak możliwości dofinansowania do zakupu i montażu kotłów gazowych. Ten zakaz będzie zniesiony, jeśli dla danego budynku nie będzie możliwości przyłączenia alternatywnego źródła ogrzewania. Drugi wyjątek dotyczy złożonego wniosku o dofinansowanie odpowiednio wcześniej i z określonych programów.

Ponadto już po roku 2027 korzystanie z gazu ziemnego i węgla będzie stawało się coraz droższe, ponieważ zaczną obowiązywać opłaty za emisje z budynków .

Wyżej wymienione zmiany dotyczące wyeliminowania pieców i kotłów wykorzystujących paliwa kopalne są jeszcze uzgadniane pomiędzy Europarlamentem i Radą Unii Europejskiej.