Szczegóły dotyczące stawek znajdują się w załączniku.