Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustanowionymi przez Urząd Miasta Gdańsk należy dokonywać segregacji odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Miasta Gdańska obowiązują następujące stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów: 0,88 zł/m² powierzchni lokalu mieszkalnego do 110 m²; 0,10 zł/m² powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 110 m². W przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona stawka w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe takie jak:

– stara kanapa, fotel, szafa, stół, (wszystkie meble),

– dywany, wykładziny, materace (wyposażenie wnętrz),

– rowery, sanki, narty, wózki dziecięce, duże zabawki,

– duże lustro, wieszak, żyrandol

Odbierane są z zabudowy wielorodzinnej co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl.

WAŻNE – odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane w dniu wywozu tych odpadów do godz. 6:00 lub w dniu poprzedzającym, jednak nie wcześniej niż o godz. 21:00.

Odpady wielkogabarytowe można indywidualnie dostarczyć bezpośrednio do PSZOK-u (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55).

Dodatkowo odpady budowlane i poremontowe powstające w trakcie remontu takie jak:

– gruz,

– stare tapety,

– deski,

– drzwi, okna,

– kafelki,

– umywalki, miska klozetowa, brodzik, wanna.

Nie mogą być wyrzucane łącznie z odpadami komunalnymi. Jeśli firma wykonuje remont w mieszkaniu, to ona zobowiązana jest do odbioru odpadów powstających w trakcie remontu. Jeśli samodzielnie wykonany jest remont, należy zamówić specjalny worek/kontener w firmie wywozowej, która zajmuje się odbiorem w/w odpadów. Dodatkowo zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku każdy lokal mieszkalny może bezpłatnie raz w roku dostarczyć 2 Mg w/w odpadów do PSZOK-u zlokalizowanego w Zakładzie Utylizacyjnym przy ul. Jabłoniowa 55.

Wszelkie informacje na temat segregacji oraz harmonogramu odpadów, jak również informacje dotyczące utylizacji odpadów nieobjętych wywózką śmieci znajdują się na stronie internetowej www.czystemiasto.gdansk.pl.