Co roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Dużo częściej jest to spowodowane niewłaściwą eksploatacją znajdujących się w budynku instalacji i urządzeń grzewczych niż pożarem. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem łącząc się z hemoglobiną powoduje zmniejszenie ilości transportowanego przez krew tlenu, co prowadzi do hypoksji, czyli niedotlenienia tkanek i w dalszej konsekwencji do śmierci. Tlenek węgla bywa często określany mianem „cichego zabójcy”, ponieważ ze względu na jego cechy fizyczne, tj. brak koloru, zapachu i smaku, ofiary zatrucia pomimo pogarszającego się samopoczucia nie zdają sobie sprawy z tego, że są trwale wystawione na działanie trucizny we własnym domu. 

            Zwiększona ilość tlenku węgla powstaje w wyniku spalania, do którego dochodzi w warunkach niedostatecznego dotlenienia paleniska. Dlatego tak ważne jest zapewnienie prawidłowej wentylacji w pomieszczeniach, w których znajdują się wszelkiego rodzaju urządzenia grzewcze wykorzystujące proces spalania, a także piecyki gazowe służące do podgrzewania wody. Głównym źródłem zaczadzeń, a także pożarów w okresie jesienno-zimowym w budynkach mieszkalnych są niesprawne przewody kominowe: wentylacyjne, spalinowe i dymowe.

W celu uniknięcia ryzyka zatrucia tlenkiem węgla bądź pożaru należy:

 • przeprowadzać co najmniej raz w roku kontrole techniczne instalacji gazowych
  oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – obowiązek taki nakłada na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych art. 62 ust. 1 pkt. 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2006r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
 • przeprowadzać konserwację przewodów kominowych, polegającą na ich systematycznym czyszczeniu oraz sprawdzaniu występowania dostatecznego ciągu powietrza;
 • użytkować wyłącznie sprawne technicznie urządzenia, zgodnie z ich przeznaczeniem
  oraz wskazaniami producenta;
 • wszelkie prace naprawcze urządzeń grzewczych zlecać specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w żaden inny sposób kratek wentylacyjnych;
 • sprawdzić poprawność działania wentylacji – wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że bardzo szczelne okna mogą doprowadzić do zaburzenia systemu wentylacji mieszkania;
 • często wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie grzewcze, a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie rozszczelnienie okien.

            Prosimy pamiętać, iż przestrzeganie powyższych zasad, obowiązujących zarówno użytkowników urządzeń opalanych paliwem stałym (węgiel, koks, drewno), jak i płynnym
oraz gazowym, może zapewnić bezpieczeństwo Państwu i Państwa rodzinie.