Urząd Regulacji Energetyki opublikował nowe stawki opłaty mocowej, które będą obowiązywały od stycznia 2022 roku. Gospodarstwa domowe i odbiorcy w taryfie C1 (o mocy zainstalowanej do 16 kWh) w 2022 roku zapłacą miesięcznie:

  • 2,92 zł brutto przy zużyciu mniejszym niż 500 kWh rocznie (2021 roku opłata wynosi 2,30 zł)
  • 6,99 zł brutto przy zużyciu od 500 kWh do 1200 kWh rocznie (w 2021 roku opłata wynosi 5,51 zł)
  • 11,64 zł brutto przy zużyciu powyżej 1200 kWh do 2800 kWh rocznie (w 2021 roku opłata wynosi 9,19 zł)
  • 16,30 zł brutto przy zużyciu powyżej 2800 kWh rocznie (w 2021 roku opłata wynosi 12,87 zł)

Stawki opłaty mocowej – Ceny, wskaźniki – Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl)

Rynek mocy: Prezes URE wyliczył wysokość opłaty za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego w 2022 roku – Aktualności – Urząd Regulacji Energetyki

Opłaty mocowej nie da się uniknąć, ale jest wiele sposobów na obniżenie jej wysokości. Możemy zadbać o takie detale jak:

  • wyłącznie światła w pomieszczeniach, w których nie przebywamy,
  • wyciąganie nieużywanych urządzeń z gniazdek,
  • nie korzystanie z trybu standby urządzeń.

Drobna zmiana nawyków może znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, a tym samym obniżyć opłatę mocową.