Przed przystąpieniem do wietrzenia lokalu należy maksymalnie skręcić termostat znajdujący się na grzejniku, odczekać ok. 10 minut, a następnie otworzyć okna w celu wywietrzenia; po wywietrzeniu lokalu należy zamknąć okna, odczekać aż do momentu w którym temperatura w lokalu się unormuje i dopiero ponownie odkręcić termostat aby ustawić żądaną temperaturę powietrza,

  • nie należy wyziębiać pomieszczeń, wychodząc z mieszkania na dłuższy czas warto ustawić termostat w pozycji „2” – po powrocie mieszkanie nie będzie wyziębione i szybko nagrzeje się do żądanej temperatury,
  • całkowite wyziębienie mieszkania skutkuje tym, że po włączeniu grzejników zużywają one znacznie więcej ciepła, co wpływa na wyższe koszty ogrzewania,
  • należy pamiętać o zamknięciu okien piwnicznych czy znajdujących się na klatce schodowej,
  • należy pamiętać o zamykaniu drzwi wejściowych prowadzących na klatkę schodową oraz drzwi wiatrołapu,
  • należy pamiętać, iż grzejnik uruchomi się dopiero w momencie, gdy temperatura zadana na termostacie (np. pozycja 3) będzie wyższa niż temperatura powietrza w pomieszczeniu,
  • rekomendowana dla zdrowia temperatura w pokoju dziennym to 20˚C, natomiast w sypialniach temperatura nieco niższa ok. 18-19 ˚C, w łazienkach zalecane jest od 22 ˚C,
  • grzejniki nie powinny być zakrywane ani zasłaniane (np. meblami czy telewizorem),
  • w słoneczny dzień warto odsłonić okna, lokal nagrzeje się od promieni słonecznych.

Dodatkowo informujemy, że ogrzewanie w budynku załączane jest poprzez czujkę pogodową i temperatura nośnika grzewczego uzależniona jest od temperatury zewnętrznej
Przed zgłoszeniem reklamacji braku ogrzewania należy sprawdzić temperaturę w pomieszczeniach. Istotna jest temperatura pomieszczenia, a nie grzejnika.