Witaj w Strefie Mieszkańca!

Logowanie do Internetowej Obsługi Kontrahenta:

Nowe taryfy związane z zaopatrzeniem w ciepło

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 16 maja 2023r. zmieniają się ceny i stawki opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło. Poniżej podajemy link do strony OPEC, gdzie mogą się Państwo zapoznać ze zmianami. OPEC Sp. z o.o. - Taryfy i cenniki...

Taryfy i stawki opłat OPEC

Poniżej w linku znajdziecie Państwo aktualnie taryfy i stawki opłat za ciepło obowiązujące w OPEC: https://opecgdy.com.pl/strefa-klienta/taryfy-i-cenniki

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do mieszkańców budynków wielorodzinnych w tym również osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, i pozwala otrzymać dofinansowanie na termomodernizację. Dotacja sięgająca niemal 40 tys. zł...

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH CIEPŁA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w okresie od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 obowiązuje nowy system wsparcia odbiorców...

Pogotowie techniczne

Przypadki awarii na części wspólnej nieruchomości lub w lokalu prywatnym mogą Państwo zgłaszać 7 dni w tygodniu. Usługi pogotowia awaryjnego świadczy zewnętrzna firma, prosimy o zgłoszenia pod numerem 601 409 118.

Jednocześnie informujemy, że koszty napraw, które nie dotyczą części wspólnych nieruchomości, ponosi właściciel lokalu i opłaca je bezpośrednio wykonawcy usługi. Koszt usunięcia awarii w lokalu proszę uzgadniać indywidualnie z wykonawcą usługi.