Witaj w Strefie Mieszkańca!

Logowanie do Internetowej Obsługi Kontrahenta:

OPEC Gdynia – nowa taryfa dla ciepła od 28.01.2022 r.

Szanowni Państwo. Otrzymaliśmy informację od firmy OPEC o zatwierdzeniu nowej taryfy dla ciepła, wejście w życie zmiany nastąpi z dniem 28.01.2022 r. Zmianie ulegają stawki opłat związanych z zaopatrzeniem w ciepło. Szczegółowy wykaz cen i stawek na...

Podwyżki cen gazu w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny.

Od 1 października gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny płacą za gaz więcej. Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1, zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność za gaz jest wyższa o 3,36 proc., natomiast dla odbiorców...

Wzrost opłaty mocowej dla gospodarstw domowych od 01.01.2022 r.

Urząd Regulacji Energetyki opublikował nowe stawki opłaty mocowej, które będą obowiązywały od stycznia 2022 roku. Gospodarstwa domowe i odbiorcy w taryfie C1 (o mocy zainstalowanej do 16 kWh) w 2022 roku zapłacą miesięcznie: 2,92 zł brutto przy zużyciu mniejszym niż...

Nowe stawki za wodę i odbiór ścieków

Szanowni Państwo, informujemy, że od 12 września weszła w życie nowa taryfa za usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki (gminy Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, części gmin...

Pogotowie techniczne

Przypadki awarii na części wspólnej nieruchomości lub w lokalu prywatnym mogą Państwo zgłaszać 7 dni w tygodniu. Usługi pogotowia awaryjnego świadczy zewnętrzna firma, prosimy o zgłoszenia pod numerem 601 409 118.

Jednocześnie informujemy, że koszty napraw, które nie dotyczą części wspólnych nieruchomości, ponosi właściciel lokalu i opłaca je bezpośrednio wykonawcy usługi. Koszt usunięcia awarii w lokalu proszę uzgadniać indywidualnie z wykonawcą usługi.