Witaj w Strefie Mieszkańca!

Logowanie do Internetowej Obsługi Kontrahenta:

Taryfy i stawki opłat OPEC

Poniżej w linku znajdziecie Państwo aktualnie taryfy i stawki opłat za ciepło obowiązujące w OPEC: https://opecgdy.com.pl/strefa-klienta/taryfy-i-cenniki

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do mieszkańców budynków wielorodzinnych w tym również osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, i pozwala otrzymać dofinansowanie na termomodernizację. Dotacja sięgająca niemal 40 tys. zł...

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH CIEPŁA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w okresie od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 obowiązuje nowy system wsparcia odbiorców...

Nowy obowiązek-świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia 2023 r. każdy budynek czy to indywidualny czy wielorodzinny będzie miał obowiązek posiadania tzw. świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten obejmie nie tylko...

Pogotowie techniczne

Przypadki awarii na części wspólnej nieruchomości lub w lokalu prywatnym mogą Państwo zgłaszać 7 dni w tygodniu. Usługi pogotowia awaryjnego świadczy zewnętrzna firma, prosimy o zgłoszenia pod numerem 601 409 118.

Jednocześnie informujemy, że koszty napraw, które nie dotyczą części wspólnych nieruchomości, ponosi właściciel lokalu i opłaca je bezpośrednio wykonawcy usługi. Koszt usunięcia awarii w lokalu proszę uzgadniać indywidualnie z wykonawcą usługi.