Witaj w Strefie Mieszkańca!

Logowanie do Internetowej Obsługi Kontrahenta:

Stacje ładowania pojazdów

Procedury obowiązujące przy montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy stanowiskach znajdujących się wewnątrz budynku lub przylegających do budynku. Z uwagi na wzrost ilości użytkowanych pojazdów elektrycznych chcielibyśmy przybliżyć obowiązujące procedury...

Zmiany w Obsłudze Kontrahentów (IOK)

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż cały czas usprawniamy nasze produkty i procesy, wprowadzamy nowe usługi i dostosowujemy się do zmian przepisów prawnych. Dlatego aktualizujemy nasz serwis Internetowej Obsługi Kontrahentów (IOK). Co się zmieniaAby ułatwić...

SEZON GRZEWCZY – tlenek węgla, jak uniknąć zatrucia

Co roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Dużo częściej jest to spowodowane niewłaściwą eksploatacją znajdujących się w budynku instalacji i urządzeń grzewczych niż pożarem. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem łącząc się z hemoglobiną...

Zasady racjonalnego korzystania z ciepła

Przed przystąpieniem do wietrzenia lokalu należy maksymalnie skręcić termostat znajdujący się na grzejniku, odczekać ok. 10 minut, a następnie otworzyć okna w celu wywietrzenia; po wywietrzeniu lokalu należy zamknąć okna, odczekać aż do momentu w którym temperatura w...

Pogotowie techniczne

Przypadki awarii na części wspólnej nieruchomości lub w lokalu prywatnym mogą Państwo zgłaszać 7 dni w tygodniu. Usługi pogotowia awaryjnego świadczy zewnętrzna firma, prosimy o zgłoszenia pod numerem 601 409 118.

Jednocześnie informujemy, że koszty napraw, które nie dotyczą części wspólnych nieruchomości, ponosi właściciel lokalu i opłaca je bezpośrednio wykonawcy usługi. Koszt usunięcia awarii w lokalu proszę uzgadniać indywidualnie z wykonawcą usługi.